Jumat, 15 Oktober 2010

Daftar Pimpinan Muhammadiyah di Indonesia

KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.
Tabel Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Periode Kepemimpinannya
No     Nama                              Masa Menjabat
   
1     KH Ahmad Dahlan              1912   -  1923
2     KH Ibrahim                         1923   -  1932
3     KH Hisyam                          1932   -  1936
5     KH Mas Mansur                   1936   -  1942
6     Ki Bagoes Hadikoesoemo     1942   -  1953
7     Buya AR Sutan Mansur         1953   -  1959
8     HM Yunus Anis.                   1959   -  1962
9     KH Ahmad Badawi               1962   -  1968
10     KH Faqih Usman                1968   -  1971
11     KH AR Fakhruddin             1971   -  1990
12     KHA Azhar Basyir               1990   -  1995
13     Amien Rais                          1995   -  2000
14     Syafii Ma'arif                         2000   -  2005
15     Din Syamsuddin                   2005   -  sekarang

Source : http://www.muhammadiyah.or.id/

Tidak ada komentar: